Granulomul de corp străin

Hematoxilină-Eozină Diagnostic de organ: țesut mamar Definiție: reprezintă un proces inflamator, care poate să se dezvolte con-secutiv prezenței unor particule străine de talc, pulberi, substanțe uleioa-se, materiale chirurgicale (fire de ață), cristale de colesterol, cristale deacid uric (tof gutos), cheratină, produși de dezintegrare lipidică (necrozațesutului adipos). Macroscopic: nodul bine delimitat, de consistență crescută, de culoarecenușie. Microscopic: formațiune nodulară, constituită din macrofage cu citoplas-ma spumoasă, celule gigante multinucleate de corp străin (macrofage maimari, conținând numeroși nuclei dispuși central în citoplasmă și care seformează prin fuzionarea mai multor macrofage), limfocite, plasmocite.Celulele gigante multinucleate înconjură cristalele de colesterol, reprezen-tate de spații aciculare, optic goale (cristalele de colesterol se dizolvă întimpul prelucrării tehnice). Cu timpul, nodulul este înconjurat de un țesutde granulație, cu numeroase vase de neoformație și ulterior înlocuit de unproces de fibroză.

ESTABLISHING A PATHOLOGY LABORATORY REQUIRES INVESTMENTS IN PHYSICAL INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT, SUPPLIES, REAGENTS AND HUMAN RESOURCES.

In general, a pathology laboratory should be established as part of the laboratory complex within a hospital, rather than a standalone laboratory. When planning the physical location of the pathology laboratory in a hospital, it is important to consider its accessibility to the operating room, from which surgical specimen may be transferred (e.g. intraoperative gross […]

Vezi Articol
feb 04

Leiomiosarcomul .

Hematoxilină-Eozină Diagnostic de organ: neidentificabil Definiție: tumoră malignă mezenchimatoasă, cu origine în fibre muscula-re netede din diferite organe; se dezvoltă mai frecvent în corpul uterin, înperimenopauză. Macroscopic: nodul imprecis delimitat, pe secțiune de consistență crescu-tă, culoare cenușie, frecvent cu focare roșii de hemoragie și necroză. Microscopic:  proliferare de celule tumorale de formă alungită, dispuse înfascicule, care […]

Vezi Articol
feb 02

Carcinomul epidermoid al buzei .

Hematoxilină-Eozină Diagnostic de organ: buză Definiție: reprezintă 40 % din toate carcinoamele orale, apare mai ales labărbaţi și se întâlnește mai ales pe buza inferioară, la nivelul joncţiunii din-tre roșul buzei și porţiunea cutanată a acesteia, la jumătatea distanţei dintrelinia mediană și comisura bucală. Macroscopic:  are aspectul unei leziuni ulcerate sau indurate, cu caracterinfiltrativ local. Tumora are culoare […]

Vezi Articol
feb 01

Teratomul matur ovarian .

Hematoxilină-Eozină Diagnostic de organ: neidentificabil (secţiunea este reprezentată doar deţesut tumoral) Definiție: este o tumoră relativ frecventă și caracteristică pacientelor tinere.Ea prezintă două variante: chistul dermoid și teratomul matur propriu-zis,care de obicei este solid. Din punct de vedere clinic, se poate complica cutorsiunea pediculului, ruptura tumorii, cu diseminarea conținutului tumo-ral în cavitatea abdominală și dezvoltarea consecutivă a […]

Vezi Articol
feb 01

Leiomiomul uterin .

Hematoxilină-Eozină Diagnostic de organ: miometru Definiție: reprezintă cea mai frecventă tumoră benignă a corpului uterin,cu origine în fibrele musculare netede din miometru și se dezvoltă ca ur-mare a hiperestrogenismului. Macroscopic:  tumora este fie unică, fie multiplă și apare sub forma unornoduli de dimensiuni variabile, bine delimitați, neîncapsulați, de aspect fas-ciculat pe secțiune, culoare cenușie-albicioasă și consistență crescută. Selocalizează […]

Vezi Articol
feb 01